Sparrenlaan, Assen

Nabij het centrum van Assen staat een trainingshuis voor  jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar.

In het trainingshuis wonen 11 jongeren en er zijn 4 aangrenzende appartementen. Binnen het trainingshuis is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Jongeren die het traject binnen het trainingshuis hebben doorlopen, stromen door naar een eigen woonruimte/appartement in en rond het centrum van Assen. Zij krijgen begeleiding vanuit hetzelfde team begeleiders van het Trainingshuis. Dit is een opstap naar het zo zelfstandig mogelijk wonen in een eigen woning met de daarbij benodigde ondersteuning.