Gift rotary Veendam

07jan

Rotary Veendam organiseerde eind 2014 een diner waar belangstellenden voor een donatie van € 50,- konden deelnemen aan de wintermaaltijd van de Rotaryclub. De opbrengst van het diner was bedoeld voor Veendammer jongeren tussen 4 en 18 jaar die, meestal om financiële redenen, niet of nauwelijks kunnen deelnemen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten.

De Vennen was één van de vier goede doelen en mocht een cheque van € 3.250,- in ontvangst nemen.

 

BEDANKT Rotary Veendam!