Wat bieden wij

Ergens wonen waar jij je welkom voelt. Dat wil iedereen en dat is belangrijk! Bij FLINQ is dit mogelijk. Iedereen is anders. En iedereen heeft eigen kwaliteiten en daarbij een eigen verleden, familie en netwerk. En dus ook eigen hulp- en begeleidingsvragen.

FLINQ ondersteunt jongeren zo goed mogelijk bij hun eigen leervragen. Wij gaan uit van wat iemand (aan)kan en wat goed gaat. Van daaruit gaan wij verder leren. Vaak kunnen jongeren al heel veel, maar niet alles tegelijk. Daar bieden wij ondersteuning bij. Wij werken samen met de mensen die belangrijk voor de jongeren zijn en waar ze steun aan hebben. Dat kunnen de ouders/verzorgers zijn, maar ook de (gezins)voogd, de leerkracht, de sportcoach of vrienden.

Begeleiding thuis

Wij bieden ook ondersteuning thuis. Samen met de jongere en evt. ouders/verzorgers onderzoeken wij welke hulp en ondersteuning gewenst en nodig is. Wij bieden ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen.
Ook wanneer de jongere al redelijk zelfstandig kan wonen, is soms wat extra ondersteuning en begeleiding nodig. Dit kan op verschillende manieren worden aangeboden. Wij kijken samen naar een goede oplossing die voor iedereen prettig is en goed werkt. Ook in het contact richting school en bij het bieden van dagbesteding of een invulling van de vrije tijd kan FLINQ een rol spelen.